Rozvoj technológií priniesol ochranu osobných údajov, hoci veľa ľudí a fyzických osôb stále zverejňuje svoje osobné údaje.

Pravidlá o ochrane osobných údajov sú neodmysliteľnou súčasťou pre eshopy, ktoré potrebujú súhlas o ich prečítaní a dodržiavaní.

Hlavným cieľom GDPR eshop je umožnenie prístupu fyzickým osobám k svojim zverejneným údajom. Avšak ešte stále sa aj dnes nájdu eshopy, ktoré sa GDPR vyhýbajú.

Aké sú základné povinnosti e-shopov pri ochrane osobných údajov?

Každý eshop sa zameriava na iné informácie o svojich zákazníkov. Či už údaje o meno, adresu zákazníka, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo napríklad číslo bankového účtu.

V zmysle zákona pomocou osobného údaja môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétneho človeka. Niekedy je možné človeka identifikovať pomocou jedného údaja, akým je napríklad rodné číslo. Spojením údajov môžete identifikovať danú osobu.

GDPR eshop je dôležitou súčasťou pre ochranu osobných údajov.

Je potrebné získať súhlas so spracovaním osobných údajov od zákazníka pri objednávke?

Keďže tovar prostredníctvom e-shopu, je nutné zákazníkovi dodať, pre objednanie tovaru musí zákazník poskytnúť svoje osobné údaje, ako je meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo.

Prevádzkovateľ e-shopu však nepotrebuje získať súhlas zákazníkov so spracovaním osobných údajov, pretože ich potrebuje na spracovanie objednávky.

Zásada zákonitosti je jednou zo základných zásad spracúvania osobných údajov, ktorú treba dodržiavať za všetkých okolností, aby sme sa vyhli porušeniu základných práv dotknutej osoby.

GDPR eshop sa tak zameriava predovšetkým na všeobecné nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú prevádzkovania internetových obchodov so zákazníkmi.

Ako je možné získať súhlas so spracúvaním v súlade s nariadením?

Udelenie súhlasu v súlade s nariadením je možné vtedy, ak bol prejav dotknutej osoby jednoznačný, s tým, že bol slobodný a osoba bola dobre a konkrétne informovaná.

Osoba tak potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby boli spracované jeho osobné údaje. Osobné údaje zákazníka, ako je meno alebo adresa sú zverejnené v priložených faktúrach o vykonaných obchodov s e-shopom.