Tomáš Lunter

Adresa: Továrenská 14

Štát: Slovensko

PSČ: 955 07

Telefón: 0905 111 225

Email: tomas.lunter@gmail.com

WebSite: predaj firmy

Napis spravuPridaj do priatelovIgnoruj

Predaj firmy je pre každého manažéra závažným životným rozhodnutím, ktoré ovplyvní nielen súkromný, ale aj jeho pracovný život. Ani pre mňa nebolo toto rozhodnutie najjednoduchším! Aj z tohto dôvodu som si nechal dostatok priestoru na to, aby som si predaj firmy podrobne premyslel, zamyslel sa nad postupom a rôznymi alternatívami. Uvažoval som tiež nad zverením celého procesu predaja firmy odbornému poradcovi. Odporúčal by som aj Vám – všetko si vopred veľmi dobre premyslieť, aby ste potom nemuseli niečo ľutovať!

Vďaka, premyslenému postupu som si zabezpečil maximalizovať výnosy celej transakcie. Moja obchodná spoločnosť dlhodobo nevykonávala žiadnu činnosť. Bohužiaľ, moje podnikanie nenaplnilo očakávania, ktoré som pred začatím moje podnikateľskej kariéry mal. Aj pre tieto všetky nepriaznivé fakty som sa rozhodol, že firmu predám.  Ak sa aj Vy nachádzate v podobnej situácii ako som bol pred niekoľkými mesiacmi ja, máte ešte niekoľko iných možností ako vyriešiť problém. Môžete vyhlásiť konkurz obchodnej spoločnosti (v prípade záväzkov po splatnosti), môže prebehnúť likvidácia obchodnej spoločnosti alebo zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, t.j. splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti (v prípade existencie právneho nástupcu). V prípade preukázania čistoty Vašej firmy, môžete obchodnú spoločnosť odpredať, čo predstavuje najrýchlejší spôsob ako ukončiť Vaše podnikanie. Aj preto som sa rozhodol firmu predať. Tento spôsob bol pre mňa bezproblémový, pretože som bol schopný preukázať finančné aj právne zdravie mojej spoločnosti. Namiesto finančných nákladov na zrušenie som zrealizoval predaj firmy a zabezpečil som si tak zisk. Ak aj Vy patríte k majiteľom „čistej“ firmy, potom neváhajte a rozhodnite sa pre jej predaj.

Dnes sa predávajú firmy známe pod označením ready-made, tiež firmy, ktoré sú registrované ako platcovia DPH, ale tiež neplatcovia DPH. V ponuke na predaj sú dokonca české firmy. Prebieha aj predaj fungujúcich firiem s prevádzkou. Sami môžete vidieť, že predaj firiem je len minimálne obmedzovaný. Takže ak skutočne uvažujete nad predajom svojej firmy, môžete sa pokojne pustiť do toho!