Zlato na seba viaže dobrú vlastnosť zhodnotenia. Je nutné sa vystríhať slepým uličkám, ktoré vám vytúžený profit neprinesú. Investovanie do zlata má pre investorov svoje čaro. Do budúcnosti poskytuje potrebný potenciál pre uchovanie hodnoty majetku a jeho odovzdanie ďalším generáciám. Nákupom fyzického zlata ako sú zliatky, mince a medaily potešíte navyše aj svoje oko. Zvlášť vtedy, ak je požadovaný predmet kvalitne spracovaný. V dobe internetu môžete do zlata investovať kedykoľvek. Či už máte rezervované ubytovanie v Poprade a sedíte na recepcií v kaviarenskom kresle alebo doma na kresle s notebookom na nohách.

Pre zlato je charakteristická ešte ďalšia vlastnosť. Je vhodný pre špekulácie a investovanie najmä na rast jeho hodnoty. Tento spôsob je ideálny pre nákup zlata na burze bez toho, aby ste fyzicky získali tento kov. Druhou možnosťou sú investície do cenných papierov (akcie, podielové listy) firiem či fondov, ktoré sa na zlato zameriavajú. Môže ísť o ťažobné spoločnosti, spracovateľa tohto kovu, obchodníkov a predajcov alebo investičné a penzijné spoločnosti. Posledným druhom možnosti benefitování na žltom kove je jeho fyzické držanie. K tomuto sú vhodné predovšetkým zlaté mince a medaily.

Špekulácie na zberateľský záujem

Nákupom fyzického zlata, predovšetkým mincí a medailí, kupujete predovšetkým predmet, ktorý má potenciálnu zberateľskú hodnotu. Určite väčšiu ako napríklad kaviarenské kreslá. Avšak toto tvrdenie neplatí aicky a vždy. Musí byť splnená celá rada podmienok. Predovšetkým musí ísť o kvalitné spracovanie. Našťastie tuzemské mince vykazujú vysokú kvalitu bez ohľadu na emitenta. Vydanie emisie zlatých mincí nie je lacnou záležitosťou, takže investície do návrhu sú samozrejmosťou.

Nadväzujúcim činiteľom je náklad emisia mincí alebo medailí. Čím je náklad nižší, tým dôjde rýchlejšie k ich vypredaniu. Toto platilo na prelome tisícročí, kedy emisie dosahovali niekoľkotisícových nákladov avšK Teraz je predajný cyklus dlhší, pretože emisie sú väčšie. Po výpredaji emisie sa začínajú ozývať zábudlivci, ktorí by mincu radi získali. Pomaly sa roztáča špekulatívna špirála. K zábudlivcom sa pridávajú špekulanti a investori, pričom hranica medzi nimi môže byť značne zotretá. Nikdy neviete kto to je a odkiaľ nakupuje. Môže to byť z Dubaja, ale aj z recepcie pri čakaní na vybavenie rezervácie ubytovania v Poprade.

Cena konkrétnej mince alebo medaily sa pôsobením týchto vplyvov začína zvyšovať. Nie je núdza ani o prípady, keď sa počas dekády zvýši hodnota mnohonásobne. Nemenej dôležitým faktorom je stav, keď sa časť nákladu jednoducho stratí. Za dve alebo tri stáročia môže zostať z desetitisícového nákladu len pár kúskov. Ich hodnota potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou vysoká, ale to je už iná kapitola.